TRUE MEETINGS   [ interactieve programma's ]

        

 

Je wilt een ándere beleids-, team- of studiedag organiseren, die je team of doelgroep echt activeert en betrekt bij je plan, visie of organisatie. Of je vraagt je af hoe je wederzijds begrip, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende afdelingen of professionals kunt bevorderen. Misschien wil je de eigen ideeën en ervaringen van je team of doelgroep beter benutten (in plaats van 3 experts uit te nodigen)? Maar hoe pak je dat aan? 

 

TRUE MEETINGS 

Lenteson helpt bij het ontwikkelen en regisseren van actieve en ´betrokken´ True Meetings:

wij bedenken samen met jou(w team) doelgerichte programma´s voor bijeenkomsten met een inhoudelijk, procesmatig of zakelijk doel. Bijvoorbeeld een beleidsdag, teammeeting, visie- of studiedag, innovatie-event, netwerkbijeenkomst of workshop. Momenten waarop mensen bijeenkomen omdat zij sámen iets willen bereiken, uitwisselen, bespreken, onderzoeken of presenteren. 


Een True Meeting is inspirerende bijeenkomst met interactief programma en activerende werkvormen die zich onderscheidt door: 
O  échte ontmoetingen en open dialoog                               

O  actieve rol van de deelnemers (die zélf de rol van expert krijgen) 
O  uitwisseling van de aanwezige kennis, ervaring en ideeën

O  ván en mét elkaar leren    

Het ontwerpen van een True Meeting beschouwen wij als een proces van cocreatie dat wij altijd in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever vormgeven. Desgewenst kunnen wij de bijeenkomst ook begeleiden. 

 

Neem contact op met Mariëtte Sontag voor de mogelijkheden via info@lenteson.nl of 06 1225 9296

 

PORTFOLIO bijeenkomsten >>>